ESSENCE KANGOUROU POMPE PENIS RALLONGE PENIS GEL GOLD 1) NY ESSENCE KANGOUROU DIA EFA TENA FANTA-DAZA MANERAN-TANY AMIN’NY TOMBOTSOA AZO AVY AMINY ARY MANARAKA NY FENITRA IRAISAM-PIRENENA. FA INONA TOKOA MOA NO NANAOVANA AZY IO ? VITA AVY AMIN’NY AKO

ESSENCE KANGOUROU
POMPE PENIS
RALLONGE PENIS
GEL GOLD
1) NY ESSENCE KANGOUROU DIA EFA TENA FANTA-DAZA MANERAN-TANY AMIN’NY TOMBOTSOA AZO AVY AMINY ARY MANARAKA NY FENITRA IRAISAM-PIRENENA.
FA INONA TOKOA MOA NO NANAOVANA AZY IO ?
VITA AVY AMIN’NY AKORA NATORALY TOY NY HUILE ESSENTIEL, RAVIN-KAZO,….. ZANY OE VOKATRA NATORALY 100% TSY MISY EFFET SECONDAIRE
FA INONA ARY NO TOMBOTSOA AZO AMIN’IO ?
MARO TOKOA NY TOMBOTSOA AZO AMINY :
MISOROKA NY FAHATONGAVAN TSIRINAINA ALOHA LOATRA (na éjaculation précoce)
MITSABO NY FILAHINA MALEMY (na impuissant)
MAMELONA NY MATY AN-DAVAKA
MANAMPY AM FAMOKARANA TSIRINAINA
MAPATANJAKA AINGANA
MITSABO NY ARETINA PAHAZO PROSTATY
MITSABO NY VOA
MAMPIKORIANA NY RA
METY TSARA HO AN’DIABETIKA
AZO AMPIASAIN’NY MISY TENSION
…..
FA AHOANA NY FOMBA FAMPIASANA AZY IO ?
AFAKA ANAOVANA TRAITEMENT IZY IO, SINGANY IRAY IANY NO OHANINA AO ANATIN’NY 3 ANDRO MANDRITRA 2 VOLANA
HO AN ILAY MILA AZY MIASA EO NO EO DIA AFAKA OHANINA ANTSASAKADINY ALOHAN R.S
POMP PENIS , ho an’ireo maniry ny HANANGEZA SY HANALAVA FILAHINA AO ANATIN’NY 3 HERINANDRO
RALLONGE PENIS na KAPOTY SPÉCIAL LAVABLE dia natao HIAROVANA ny aretina azo avy am firaisana ARA-NOFO, miaro ny VOHOAKA TSY HIRIANA, mampitombo ny filahina eo APANAOVANA, manome fahafinaretana faratapony
GEL GOLD dia ahositra amin’ny filahiana mba mapangeza sy hampalava azy ary hapatanjaka azy
Teneno ary izay ilainao, afaka miditra mp
Afaka Miantso avy atrany
Contact : 0346761977

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *