Menaka sy savony VONJY Spasmophile ve ianao ? Mora milatsaka ny CALCIUM-MAGNÉSIUM-FER @vatanao? Mora manadinodino be!? Mora reraka kely !? Tsy ampy torimaso foana !? Indro atolotray anao ny vokatra /vahaolana tena NATORALY efa nahazoan’ny olona maro be FA

Menaka sy savony VONJY
Spasmophile ve ianao ?
Mora milatsaka ny CALCIUM-MAGNÉSIUM-FER @vatanao?
Mora manadinodino be!?
Mora reraka kely !?
Tsy ampy torimaso foana !?
Indro atolotray anao ny vokatra /vahaolana tena NATORALY efa nahazoan’ny olona maro be FAHASALAMANA ary ee !
034 37 521 61 afaka miantso na mandefa mp na sms ihany koa raha misy fanontaniana

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *