* NY ASANAO * NY OLONA NA ENTANA IZAY ENTINY @ACCIDENT * MAMPIHENA NY MPANAO RATSY SATRIA DIA HOTRATRA AVOKOA IZY IRENY * MANAMPY OLONA TSY HOVOAFITAKA HIVIDY HALATRA * MANOME FILAMINANA HO AN’ NY ANKOHONANAO + Crédit kely ihany anefa dia manao izany rehe

* NY ASANAO
* NY OLONA NA ENTANA IZAY ENTINY @ACCIDENT
* MAMPIHENA NY MPANAO RATSY SATRIA DIA HOTRATRA AVOKOA IZY IRENY
* MANAMPY OLONA TSY HOVOAFITAKA HIVIDY HALATRA
* MANOME FILAMINANA HO AN’ NY ANKOHONANAO
+ Crédit kely ihany anefa dia manao izany rehetra izany ianao
+ mandrakizay fanananao iny ary azo afindrafindra
+ mandrakizay tsy ho lany daty
Raha mahaliana anao ary dia commandio@MP NA MIANTSO NY 0343488936
FREE
· ANTANANARIVO
REHEFA MAMPIASA GPS TRACKER IANAO DIA TSY NY FANANANAO IHANY NO AROVANAO
Message

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *