ALLÔ TANY AMIDY ALAKAMISY FENOARIVO, ACCÈS voiture tsara , akaiky jiro s’y rano jirama REFY : 400m² PRIX 90.000ar/m² 100m miala n’y goudron RN1 , RAY iany no manao Sonia azy, À plat bé Tonga Dia manorina avy atrany , Tonga Dia miantso avy atrany

ALLÔ
TANY AMIDY ALAKAMISY FENOARIVO,
ACCÈS voiture tsara , akaiky jiro s’y rano jirama
REFY : 400m² PRIX
90.000ar/m²
100m miala n’y goudron RN1 ,
RAY iany no manao Sonia azy,
À plat bé Tonga Dia manorina avy atrany ,
Tonga Dia miantso avy atrany tompoko,
CONTACT : 038 86 891 09