Nahay Fanandroana hatrany amboalohany ny Anakara . Anjara fanompoana hoazy ny hikarakara ny Zavatra eny amin’ny lanitra, nanjary mpanandro tsy satry ireo taranaka Anakara sasany satria nanana Boky momba an’izany izay voatahiriny avy tamin’ny Razambeny. R

Nahay Fanandroana hatrany amboalohany ny Anakara
. Anjara fanompoana hoazy ny hikarakara ny Zavatra eny amin’ny lanitra, nanjary mpanandro tsy satry ireo taranaka Anakara sasany satria nanana Boky momba an’izany izay voatahiriny avy tamin’ny Razambeny.
Raha te ho mpanandro isika Dia Mila mahay mijery ny Andiankitana antsoina hoe vintana misy volana izay tena mampahazava ny kintana izay voalaza ao amin’ny Boky ka indro ilay boky mikasika ny vintana, Zana-bintana, ny planeta,Tandindon’ny vintana.
ka raha mahaliana anao ny mikasika izany dia mandefasa message(mp) amiko haingana hoe « fanandroan’Antemoro »