Zavatra ilaina Tantely Ny fomba fikarakarana azy Alaina ny tantely ary ahosotra amin’ny tarehy dia somary atao matevina Avela hilona mandritra ny 20min eo ho eo zay vao kobanina amin’ny rano matimaty Izay ary no afaka nozaraina fa dia mirarisoa

Zavatra ilaina

Tantely
Ny fomba fikarakarana azy
Alaina ny tantely ary ahosotra amin’ny tarehy dia somary atao matevina
Avela hilona mandritra ny 20min eo ho eo zay vao kobanina amin’ny rano matimaty
Izay ary no afaka nozaraina fa dia mirarisoa