HUILLE_FENUGREC (100ml) VOKATRA 100% NATORALY Tsisy effet secondaire ary Maro ireo efa nahazo vokatsoa taminy Ho an’ny lehilahy MANALAVA SY MANANGEZA NY FILAHIANA MITAZONA SPERME MBA TSY HO TONGA ALOHA LOATRA MANAMAFY OZATRA MAMPITOMBO (Fe,sandry ,Tratra

HUILLE_FENUGREC (100ml)
VOKATRA 100% NATORALY
Tsisy effet secondaire ary Maro ireo efa nahazo vokatsoa taminy
Ho an’ny lehilahy
MANALAVA SY MANANGEZA NY FILAHIANA
MITAZONA SPERME MBA TSY HO TONGA ALOHA LOATRA
MANAMAFY OZATRA
MAMPITOMBO (Fe,sandry ,Tratra,…)

Ho an’ny VEHIVAVY
MANANGEZA Doudousy,nono,…
MAMPIAKATRA NONO MITARAZOKA
Raha mahalina anao de Afaka miatso na MP,madefa ko rah faritra