Trano sy tany amidy miaraka ety Ambohitrimanjaka araraoty fa amidy mora tena mora toerana tena tsara efa mandroso be accés moto afaka avaozina tsara ny trano mirefy 250 m2 ny tany taratasy aradalana tsara fa tsy misy atahorana tsy lavitra jiro tr

Trano sy tany amidy miaraka ety Ambohitrimanjaka
araraoty fa amidy mora tena mora toerana tena tsara efa mandroso be accés moto afaka avaozina tsara ny trano
mirefy 250 m2 ny tany
taratasy aradalana tsara fa tsy misy atahorana
tsy lavitra jiro
trano mbola azo ipetrahana misy efitra efatra
toerana mahazo rano tsara
araraoty malaky
accés moto
efa be tanana eo @ manodidina
MGA60
· ANTANANARIVO-SUD
Trano sy tany amidy miaraka ety Ambohitrimanjaka
Message