Fa maninona hono ny article iray rehefa lancé.nay dia mora influencé ny olona rehetra ? Dia na ny an’ny mpivarotra hafa mivarotra ilay article ko ary dia lasa lancé hoazy ilay produit mitovy @ amidinay rehefa lancer.nay ilay article ? — Secret profes

Fa maninona hono ny article iray rehefa lancé.nay dia mora influencé ny olona rehetra ? Dia na ny an’ny mpivarotra hafa mivarotra ilay article ko ary dia lasa lancé hoazy ilay produit mitovy @ amidinay rehefa lancer.nay ilay article ?

Secret professionnel fa avoaka eto.

Manaja client,manaja ny fitokisana omen’ny client ,tsy mivadika mandrakizay , tantara kely tena nahavaky ny foko t@ izahay nivarotra kitapo sy jouet, olona vao miresaka anaty 1 jours ( client avy any Tuléar) nahasahy nandefa vola mialoha sur compte bancaire mitentina 10.000.000ar , nanao commande kitapo sy kilalao nozaraina t@ kamboty sy sembana t@ akany, sahy nandefa vola izy araka ny nambarany fa fantany avy hatrany hoe afaka hametrahana fitokisana zahay mivady , voarainy soa amantsara ny entana tsisy banga,tsisy latsaka, nomeny fifaliampo zahay tam’izany. Fierté be ho anay ary tohizanay foana ny confiance apetrakareo manerana ny Madagasikara anay

Tsy mandray ho adversaire ny mpivarotra hafa ,mila mazaka concurrence

Mila faly @ Fahombiazan’ny hafa fa tsy mialona

Mila alentika ao antsaina hoe ny fisiantsika eto amin’ny fiainana mila mba hoe ho fitahiana ho an’ny hafa

Mila mifanohana fa tsy mifamotika

Lazaiko anao fa arakaraka ny anampiko ny hafa no vao maika nampandroso lavitra ahy.
Ry mpivarotra , ry mpandraharaha.
Tsy handroso mihitsy enao raha tsy manana fisainana mifanohana.
Jereo ny Sinoa, raha misy produit iray anontanianao azy ka tsy manana izy ohatra, dia atorony anao ny namany sinoa manana ilay izy, ampiana tsara enao, toy izay ko ny karana sy ireo vahiny ireo, mifanohana ireo.Mifanampy ireo.
Ny toerana iray vao feno karana,feno business izay.
Ny toerana iray vao feno Sinoa, feno business izy izay.
Ny Malagasy nefa hory havamanana.
Tia mifamotika
Tia mamorika.
Tia mamosavy.
Ry Malagasy toa ahy.
Ndao ifanampy.
Ndao ifanohana.
Tsy misy mavita tena.
Ny firaisankina no hery
Ampitiavana