ANANDRANO no ilaina eto ka zao no atao: Alaina ny anandrano fehi-tanana1,sasana tsara dia totoina halemy(anaty laona sy fanoto)tsy asiana rano fa mitera-drano ho azy Ahosotra fihazana @hodi-doha sy ny volo miaraka ary fonosina 1ora-2ora

ANANDRANO no ilaina eto ka zao no atao:
Alaina ny anandrano fehi-tanana1,sasana tsara dia totoina halemy(anaty laona sy fanoto)tsy asiana rano fa mitera-drano ho azy

Ahosotra fihazana @hodi-doha sy ny volo miaraka ary fonosina 1ora-2ora

Kobanina @rano betsaka vaomampiasa izay shampoo na savony fanasanao loha ianao